Role summary

Role

Rôl Wirfoddol – Cyfaill

Location

Cardiff

Name of home

Ty Enfys Care Home

Number of hours

Various

Contract type

Volunteer

Salary

.

Contact details

Debbie Sharples-Kirkbride

Job details

Pam mae arnom ni eich angen?

Rydym yn ehangu'r amrywiaeth o weithgareddau difyr i'n preswylwyr Cymraeg eu hiaith yn ein Cartref Gofal, gan gynnwys grŵp Cymraeg rheolaidd, a hynny er mwyn cynyddu dwyieithrwydd mewn lleoliad gofal.

 

Pa sgiliau y mae eu hangen arnoch?

 • Y gallu i siarad Cymraeg a'r gallu i gydgysylltu grŵp bach
 • Natur ofalgar a thosturiol y gellir ei haddasu ar gyfer anghenion unigol
 • Dull cyfeillgar, cymdeithasol, amyneddgar a gofalgar
 • Sgiliau cyfathrebu llafar a gwrando da
 • Y gallu i ddangos empathi ac i feithrin perthnasoedd â'n preswylwyr
 • Cynnig cyswllt cymdeithasol ehangach i'r preswylwyr

 

Beth fyddwch chi'n ei wneud?

Gan weithio ochr yn ochr gydag aelodau o'n tîm proffesiynol, byddwch yn cynnal grŵp Cymraeg rheolaidd ac yn cytuno ar amrywiaeth o bynciau a gweithgareddau.

Byddwch yn treulio amser gyda'n preswylwyr gan gynnwys galw heibio am goffi a sgwrs, darllen y papur newydd neu nofel afaelgar, neu gynnig cymorth i gymryd rhan mewn rhaglen o weithgareddau.

 

Ymrwymiad amser – bydd yn cael ei drafod a'i gytuno. Mae'n rhaid i wirfoddolwyr fod yn 16 oed neu'n hŷn, a bydd angen iddynt wneud cais am ddatgeliad DBS

 

Pa gymorth fyddwn yn ei roi i chi?

Byddwn yn darparu'r holl hyfforddiant y mae ei angen arnoch i deimlo'n hyderus yn y rôl. Bydd y tîm ar gael i roi arweiniad a chyngor i chi.

 

Beth yw'r manteision i chi?

 • Cyfleoedd i rannu a hyrwyddo sgiliau siarad Cymraeg
 • Mae cymhelliant a hunangyflawniad yn rhoi hwb i'ch opsiynau gyrfa
 • Cymryd rhan yn ein rhaglen hyfforddi a datblygu
 • Profiad newydd a chwrdd ag ystod amrywiol o bobl
 • Datgeliad DBS am ddim
 • Cyfoethogi profiadau o ddydd i ddydd ein preswylwyr
 • Gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned leol
 • Rhannu straeon bywyd
 • Cynyddu eich cylch ffrindiau

Rydym yn darparu cinio ysgafn a chrysau polo, a byddwn yn talu costau teithio rhesymol

 

Galwch heibio i gwrdd â'r tîm yn:

Cartref Gofal Tŷ Enfys, Marle Close, Pentwyn, Caerdydd CF23 7EP

Ffôn – 02920 548920

Apply now